Rukovodstvo Fudbalskog saveza Sjeverne regije

Rukovodstvo:

Vojislav-Došljak Ranko-Stijović

Vojislav Došljak

Predsjednik FSSjR

Ranko Stijović

Sekretar

Potpredsjednici:

Nurković-Adem Obradović-Radovan

Adem Nurković

Radovan Obradović

Članovi:

Miomir-Zejak stijović-svetislav Enes Drašković

Miomir Zejak

Dejan Babović

Svetislav Stijović

Enes Drašković

Jonuz Ljušković Femić-Dejan Gerina-Muhamed  

Jonuz Ljušković

Dejan Femić

Muhamed Gerina

Darko Borović

 

Predsjednici komisija:

Vasko-Dragović Bošković-Radoslav Drljević-Dragan

Vasko Dragović

Pred­sje­dnik ko­mi­sije za regi­straciju, tran­sfer i sta­tus igrača

Radoslav Bošković

Pred­sje­dnik dis­ci­plin­ske komisije

Dragan Drljević

Pred­sje­dnik ko­mi­si­je za suđenje

Mijović-Milomir Radenović-Vučeta

Amer Dacić

Pred­sje­dnik ko­mi­si­je za žalbe

Milomir Mijović

Pred­sje­dnik ko­mi­sije za takmi­čenje

Vučeta Radenović

Pred­sje­dnik ko­mi­si­je za bezbjednost