ODRŽAN SEMINAR ZA SUDIJE SJEVERNE REGIJE

Juče je u prostorijama Sjeverne fudbalske regije i na gradskom stadionu u Beranama izvršena fizička, praktična i teorijska provjera sudija sa lista za suđenje Sjeverne regije. Sudijska komisija je održala predavanje sudijama i uputila u tehnike sudjenja. U prisustvu svih kontrolora sa liste Sjeverne regije izvršena teorijska provjera i sudijska komisija je konstatovatovala da sudije moraju i dalje raditi na svojoj edukaciji a sudijska komisija i kancelarija saveza su im uvijek na raspolaganju. Raduje kako su sudije odradile provjeru fizičke spreme, koja je na zavidnom nivou. Sudijska komisija je odlučila da u narednom periodu organizuje edukativne radionice, gdje će teorijska predavanja držati bivše sudije i kontrolori. Takođe raduje povećan broj mladih sudija koji su došli na seminar i njihova zainteresovanost za suđenje.

Sekretar Sjeverne regije Ranko Stijović čestitao je sudijama i komisiji na uspješnom seminaru i naglasio da što se tiče obuke sudija i rada sa njima kancelarija saveza će pružiti svaku pomoć komisiji za suđenje.

Seminaru je prisustvovalo 43 sudija, seminar su uspješno položili 36 sudija, za sedmoro sudija biće organizovan popravni seminar za mjesec dana.

Sudijska komisija FSSJR